ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งกิจเอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งกิจเอ็นจิเนียริ่ง
S.RUNGKIT ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงศักดิ์ ชินสาโรจน์, นายศุภชัย ชินสาโรจน์, นายสมศักดิ์ ชินสาโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 เมษายน 2526
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึง ปั๊มโลหะ รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 879/2 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งกิจเอ็นจิเนียริ่ง