ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์กรุ๊ปเมทตัลเวอร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์กรุ๊ปเมทตัลเวอร์ค
INTER GROUP METAL WORK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอำนวย มีทรัพย์, ไม่มี, นางอำนวย มีทรัพย์, นายไพโรจน์ มีทรัพย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับจ้างกลึงโลหะ,ปั๊มเหล็ก,ผลิตชิ้นงานโลหะทุกชนิด (รับจ้าง)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50 หมู่ 4 ซ.ศรีบุญเรือง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-5587
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์กรุ๊ปเมทตัลเวอร์ค