ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สุธนาสาร เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สุธนาสาร เอ็นจิเนียริ่ง
O.SUTHANASARN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างซ่อม กลึง ตัด เชื่อม ปั๊มโลหะทุกชนิด รับขึ้นรูปโลหะ และอุปกรณ์เครื่องจักรทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 108/4 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-2811-2840
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สุธนาสาร เอ็นจิเนียริ่ง