ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ดีอินเตอร์กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ดีอินเตอร์กรุ๊ป
HARDY INTER GROUP LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ แจ่มอารีย์, นายสมควร พริบไหว, นายอุดม แจ่มอารีย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/61 หมู่ 2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ดีอินเตอร์กรุ๊ป