ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง
K.P.A. ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคงธร วศินะเมฆินทร์, นางพวงผกา วศินะเมฆินทร์, นางอนุชิดา วศินะเมฆินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ธันวาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึง เชื่อม โลหะ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1313 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2759-9818
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง