ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจไอที อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจไอที อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส
JIT INTERTRADE AND SERVICES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจิตติศักดิ์ สุขบุญรัตน์, นายปรีชา พุทธิอาภาอนวัช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นงานโลหะบริการออกแบบชิ้นงานโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/1 หมู่ 11 ถ.บางบอน 4 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจไอที อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส