ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประธานโลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประธานโลหะกิจ
PETCH PRATHAN LOHAKIJ LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประธาน วงษ์ศรี, นางช่อเพชร วงษ์ศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : กระดุม,หัวเข็มขัด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/10 หมู่ 4 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2896-4729
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประธานโลหะกิจ