ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมททอล เวอร์ค อินดัสตรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมททอล เวอร์ค อินดัสตรี
METAL WORKS INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรรณี ประเสริฐสิน, นายธนสิน ประเสริฐสิน, นางเพทาย ประเสริฐสิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 650000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/105 หมู่ 4 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมททอล เวอร์ค อินดัสตรี