ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.อินเตอร์สเตนเลส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.อินเตอร์สเตนเลส
S.R.INTER STAINLESS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดร บุญปัญญา, นางสาวเทียมจันทร์ จันทร์เทียมเพ็ชร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำ , ซ่อม , ขายปลีก ตู้แช่ และอุปกรณ์เครื่องครัวทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 105/125-126 หมู่ 4 ถ.เอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2894-3665
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.อินเตอร์สเตนเลส