ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมารีน แอนด์ สตีลเวอร์คส์

0
16

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมารีน แอนด์ สตีลเวอร์คส์THAI MARINE AND STEEL WORK LIMITED PARTNERSHIPบริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเหมางานกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/9 ถ.คลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3896-6861
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมารีน แอนด์ สตีลเวอร์คส์