บริษัท คูลไคลเมท คอนโทรล จำกัด

บริษัท คูลไคลเมท คอนโทรล จำกัด
COOL CLIMATE CONTROL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันชัย เหล่าการกิจกุล, นายวีรเชษฐ์ วงศ์จีระศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235737
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรังผึ้ง หม้อน้ำรถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ ขายส่งและขายปลีก รังผึ้ง หม้อน้ำรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ นำเข้าและส่งออกรังผึ้ง หม้อน้ำรถยนต์รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30/59 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คูลไคลเมท คอนโทรล จำกัด