บริษัท วรรณธนา จำกัด

บริษัท วรรณธนา จำกัด
VANTANA COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายขิต เงาเบญจกุล, นางพงษ์ เงาเบญจกุล, นางสาววัลดา เงาเบญจกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 227268
ทุนจดทะเบียน : 750000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึงแปรรูป หล่อหลอมโลหะทุกชนิด ผลิตอะไหล่ เ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16/65 หมู่ 1 ซ.วัจนะ ถ.จอมทอง แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2468-1904
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วรรณธนา จำกัด