บริษัท วีระยนต์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท วีระยนต์กรุ๊ป จำกัด
VIRAYONT GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ, นางวรรณี วงศ์แจ่มเจริญ, นายทวีศักดิ์ วงศ์แจ่มเจริญ, นายศักดิ์ชาย วงศ์แจ่มเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231939
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27 ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2810-2436
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วีระยนต์กรุ๊ป จำกัด