บริษัท เค.เพาเวอร์ ทรี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เค.เพาเวอร์ ทรี เทคโนโลยี จำกัด
K.POWER THREE TECHONOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประทีป เสนะเปรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236549
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/6 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.เพาเวอร์ ทรี เทคโนโลยี จำกัด