บริษัท เซฟ เวย์ เทลเกท จำกัด

0
11

บริษัท เซฟ เวย์ เทลเกท จำกัด
SAFE WAY TELGATE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจาง ชุน มิง, นายจาง ซ้ง หลิง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236321
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์ ไฮดรอริก รับทำกะบะรถนำเข้าอุปกรณ์โฮดรริก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 103 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซฟ เวย์ เทลเกท จำกัด