บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด
ABLE ITS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเตียว ลี งอ, นางกรรณิการ์ คติวิชชา, นายเรียวสุเกะ มิซุโทมิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236408
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบนำร่องในรถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/9 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน แขวง คลองหนึ่ง เขต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-3535-0880
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด