บริษัท ไทยสตีลพาร์ท จำกัด

บริษัท ไทยสตีลพาร์ท จำกัด
THAI STEEL PARTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรนุช สุธิราวุธ, นายธีรวัฒน์ สุธิราวุธ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232930
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึงปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์, จักรยานยนต์, อื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50 หมู่ 6 แขวง คูบางหลวง เขต ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0-2581-4200-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยสตีลพาร์ท จำกัด