บริษัท ไอเดีย อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท ไอเดีย อินโนเวชั่น จำกัด
IDEA INNOVATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายต่อพงศ์ วีระเสถียร, นางสาวรสวันตน์ วีระเสถียร, นายไพโรจน์ วีระเสถียร, นายนพดล โชคอัมพรทรัพย์, นางสาวอรวรรณ โพธิดนุช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236237
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผลิต และจำหน่าย สารเคมี กาว ชิ้นส่วนรถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 530/137 หมู่ 1 ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2809-3962
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอเดีย อินโนเวชั่น จำกัด