บริษัท ไอ.ยู.ซี.เอส.1997 ประเทศไทย จำกัด

0
57

บริษัท ไอ.ยู.ซี.เอส.1997 ประเทศไทย จำกัด
I.U.C.S.1997 (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษฎา เอื้อสถาพร, นางอรสา เอื้อสถาพร, นายชาคริต สุนทโรทก, นางรุ่งทิพ มนตรี, นางสาวมาริสา เอื้อสถาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234129
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต จำหน่ายและบริการรับซ่อมซึ่งสินค้ารถยนต์ จักรยานยนต์ รถจักรยานทุกประเภท ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวและนำเข้ามาส่งออกสินค้ากล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 940/7 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2361-6746
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ.ยู.ซี.เอส.1997 ประเทศไทย จำกัด