บริษัท กราฟิกสแกน แอนด์ พริ้นท์ จำกัด

บริษัท กราฟิกสแกน แอนด์ พริ้นท์ จำกัด
GRAPHIC SCAN AND PRINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจีรภูมิ ลิมปะพันธุ์, นางสาวฐาปนี ลิมปะพันธุ์, นางสาวสิริยา วานิชผล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบ และพิมพ์ภาพขายครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102/9 ซ.รณชัย 2 ถ.เศรษฐศิริ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กราฟิกสแกน แอนด์ พริ้นท์ จำกัด