บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด
BANGKOK BUSINESS EQUIPMENT AUTOMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางชรินพร เฉิดสุวรรณรักษ์, นายเดช เฉิดสุวรรณรักษ์, นางปริศนา คำสุทธิ์, นายเกียรติ เฉิดสุวรรณรักษ์, นางปราณี ไตรจตุรงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มีนาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ขายส่ง-ขายปลีก เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องคอม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199/82-84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2616-1011-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด