บริษัท กลอบอล โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท กลอบอล โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
GLOBAL SOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา ตั้งรุ่งเรืองชัย, นายทนง ตั้งรุ่งเรืองชัย, นายเกษมสุข ตั้งรุ่งเรืองชัย, นายนันทศักดิ์ เลาหวิโรจน์, นายธิติ โตวิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องควบคุมอัตโนมัติบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/4-5 ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-3939
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กลอบอล โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด