บริษัท กลอเวีย อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท กลอเวีย อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
GLOVIA INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปีเตอร์ เดวิส, นายยูจิ นากาสุ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการพัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 191 อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ห้อง 1 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-3658-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กลอเวีย อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด