บริษัท กาญจนบุรีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท กาญจนบุรีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ จำกัด
KANCHANABURI COMMUNICATION & COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย ชัยชื่นชอบ, นางพัชรี ชัยชื่นชอบ, นายทศพร เสือก้อน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด,โทรศัพท์เคลื่อนที่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/11 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กาญจนบุรีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ จำกัด