บริษัท กาน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท กาน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
KANAR INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิทย์ หวังวัฒนานุกูล, นางธีราพร หวังวัฒนานุกูล, นายสำราญ ฉัตรมงคลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 เมษายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายเข็มจักร,ปากกา,ด้ายเย็บ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 301/7 ซ.ลาดพร้าว 35/1 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2938-0055-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กาน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด