บริษัท กิกะ ซิสเทมส์ จำกัด

บริษัท กิกะ ซิสเทมส์ จำกัด
GIGA SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอาจารี สตาร์, นางสาวศศิกาญจน์ โอภามุรธาวงศ์, นางสาววงศ์พรรณ จำปา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าว บริการซ่อมบำรุงรักษา และแนะนำวิธีการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6117
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กิกะ ซิสเทมส์ จำกัด