บริษัท กิจเกษมศิริ จำกัด

บริษัท กิจเกษมศิริ จำกัด
KIJKASEMSIRI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนวรัตน์ วิศวเวที
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า และจำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน บริการการทำบัตรประจำตัวพนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/1 ซ.นามบัญญัติ ถ.ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2628-5400
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กิจเกษมศิริ จำกัด