บริษัท กู๊ด กรีน เทค คอนซัมมิท จำกัด

บริษัท กู๊ด กรีน เทค คอนซัมมิท จำกัด
GOOD GREEN TECH CONSUMMIT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอัญชลี ตั้งเจริญสุขจีระ, นายประวิทย์ สุแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ซ่อมและทำอุปกรณ์แถมผ้าหมึก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199/216 หมู่ 7 ถ.ฉลองกรุง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2737-4721
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กู๊ด กรีน เทค คอนซัมมิท จำกัด