บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด

บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
COPY MAN RENTAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีระธัช อุดมสถาพันธ์, นางระพี อุดมสถาพันธ์, นายอุทัย นิลสนิท, นายธีระชัย อุดมสถาพันธ์, นางเบญจมาศ นิลสนิท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ เครื่องโรเนียว รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริการให้เช่า และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ เครื่องโรเนียว รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/18 หมู่ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2746-6890
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด