บริษัท คณิตกรวานิช จำกัด

บริษัท คณิตกรวานิช จำกัด
KANITAKORN VANICH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวลักษณา เขียวมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มิถุนายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ซอฟท์แวร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซม บำรุงรักษา อัพเกรด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 8 อาคาร ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7177
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คณิตกรวานิช จำกัด