บริษัท คอน แอนด์ คอมเน็ต เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท คอน แอนด์ คอมเน็ต เทคโนโลยี่ จำกัด
CON & COMNET TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ, นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์, นายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษา ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องและระบบ คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/2 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-3939
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอน แอนด์ คอมเน็ต เทคโนโลยี่ จำกัด