บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด

บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด
COPPER AND FIBER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทรงกรต ทรัพย์กำเนิด, นางสาวสุชีรา อตมกูลศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาติดตั้งระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และโทรศัพท์ ซ่อมและจำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/26 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2946-2922
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด