บริษัท คอมพิวทรอนโฮม อมิวส์เม้นท์ จำกัด

บริษัท คอมพิวทรอนโฮม อมิวส์เม้นท์ จำกัด
COMPUTRON HOME AMUSEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัจฉรี โกมลารชุน, นายสุพล สิทธิธรรมพิชัย, นายพล อภิธนาคุณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 149 อาคาร แกแล็คซี่เพลส ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2681-1777
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวทรอนโฮม อมิวส์เม้นท์ จำกัด