บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด
COMPUTER UNION SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพนัส สิมะเสถียร, นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา, นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล, นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์, นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1828 ถ.สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2311-6811
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด