บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด
COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิคเตอร์ แบทเชลเลอร์, นายริชาร์ด เอ็ดเวิร์ด โม, นายจอร์จ เดย์ ฮุคเคอร์, นายนิพนธ์ เหล่าเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มิถุนายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : การจำหน่ายซอฟแวร์และการให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 177/1 อาคาร บางกอกสหประกันภัย ชั้น 12 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-7450-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด