บริษัท คอมพิวเตอร์ แอ็ค เซสโซรี่ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ แอ็ค เซสโซรี่ เทคโนโลยี จำกัด
COMPUTER ACCESSORY TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายลุ้ย หัน เพิง, นางสาวชาลินี หมัด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าคอมพิวเตอร์ ขายส่ง ขายปลีกคอมพิวเตอร์ เครื่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/32-33 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม แขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-1714-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ แอ็ค เซสโซรี่ เทคโนโลยี จำกัด