บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด
COMPUPOWER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรชัย บุญรัตน์, นางจินตนา บุญรัตน์, นางสาวนุชนาฎ กาญจนฉายา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์ ขายเครื่องไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โปรแกรม อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 518/5 อาคาร มณียา เซ็นเตอร์ ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด