บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด

บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด
COMPUMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมนัส ว่องสุวรรณ, นางอรเพ็ญ ว่องสุวรรณ, นายอุทัย เนียรนาทตระกูล, นายเขียน ไชยศุภรากุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการติดตั้งและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 176/108 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-4551
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด