บริษัท คอมพ์เน็ทพลัส จำกัด

บริษัท คอมพ์เน็ทพลัส จำกัด
COMPNET PLUS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศรัณย์ สถิรอังกูร, นายศรุติ สถิรอังกูร, นางสาวนุจรี สถิรอังกูร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และผลิตซอร์ฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 640/86 ซ.เพชรบุรี 22 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2251-2555
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพ์เน็ทพลัส จำกัด