บริษัท คอมฟอร์ม เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท คอมฟอร์ม เชียงใหม่ จำกัด
COMFORM(CHIANGMAI)CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบวร สังขประดิษฐ์, นายวิไชย สกุลครู, นายสมเกียรติ จันทรศุภวงษ์, นายคุณา เทวอักษร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายกระดาษคอมพิวเตอร์ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 334 หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5320-4425
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมฟอร์ม เชียงใหม่ จำกัด