บริษัท คอมมอน เซนซ์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด

บริษัท คอมมอน เซนซ์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด
COMMON SENSE DESIGN & PRINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยณรงค์ สุขเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ ให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์งาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69 ซ.คงหิรัญ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมมอน เซนซ์ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด