บริษัท คอมเพรสโซ่ จำกัด

บริษัท คอมเพรสโซ่ จำกัด
COMPRESSO CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเยาวลักษณ์ ชนานันท์, นายคณธร วงศ์อนันต์นนท์, นางสาวสุดา วงศ์อนันต์นนท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/31 ถ.ทุ่งชายกระต่าย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3886-1977
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมเพรสโซ่ จำกัด