บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด

บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด
COMPACT STORAGE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย ลาภานันท์, นางสุพีร์ ลาภานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน ระบบลำเลียงสินค้า รับปรึกษาด้านวิศวกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48/236 หมู่ 1 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2729-8372
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด