บริษัท คอม คอนเนอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท คอม คอนเนอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด
COM CONNER MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธัชชัย ปริวรรตวร, นางสาวพัชรา ปริวรรตวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการซ่อมแซม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/41 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอม คอนเนอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด