บริษัท คัลลัส จำกัด

บริษัท คัลลัส จำกัด
KALLAS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกรินทร์ ตันติ์พิพัฒน์, นายชัชชัย จริยะวรกุล, นางสาวพักตร์พิมล ตันติ์พิพัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและขายส่ง ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1059 ถ.เจริญกรุง แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2639-6619
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คัลลัส จำกัด