บริษัท คัสตอม ดาต้า เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท คัสตอม ดาต้า เทคโนโลยี่ จำกัด
CUSTOM DATA TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวรรณี โชควัฒนา, นายพีรนาถ โชควัฒนา, นายเวทิต โชควัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ตุลาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 729/2-3 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.รัชดาภิเษก แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2295-4235
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คัสตอม ดาต้า เทคโนโลยี่ จำกัด