บริษัท คาร์บอน เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คาร์บอน เทรดดิ้ง จำกัด
CARBON TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์, นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ, นางสาวสุธิดา ตันนิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องพิมพ์ซ่อมเครื่องพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 203 ซ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 ถ.พระราม 4 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คาร์บอน เทรดดิ้ง จำกัด