บริษัท คาโอริ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท คาโอริ ประเทศไทย จำกัด
KAORI (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรรพสิทธิ์ ศรีวัฒนาโรทัย, นายสาวิต พินธุโสภณ, นายกิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์, นายอาซาฮีนา โทรุโอะ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสำอางและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/40 ซ.พหลโยธิน 19/1 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-6084-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คาโอริ ประเทศไทย จำกัด