บริษัท คิงเมท อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท คิงเมท อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
KING MATE ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตัน ฮี ยอง, นางอำพร สิงห์แก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสารเครื่องโทรคมนาคม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ตลอดจนรับบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงสินค้าดังกล่าวข้างต้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/349 หมู่ 2 อาคาร ณ นคร ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2576-17416
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คิงเมท อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด