บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด

บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด
Q- MATIC TECHNOLOGIES ASIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเคนเนท แบรนท์ ราเดนแคร้นทซ์, นายปรีชา สมุทรโคจร, นายวราพงศ์ หนูกลิ่น
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ทุกชนิด ระบบทีวีวงจรปิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1350/267-272 อาคาร ไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด